Gmina Zator

W dniu 03.10.2018 r. Gmina Zator złożyła do tutejszego organu administarcji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U 200x5,9 mm o długości 55,80 m na działce nr 284/107 położonej w Podolszu, jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0006 Podolsze.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe