DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

W dniu 12 października 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu