Gmina Zator

W dniu 03.10.2018 r.  Inwestor Gmina Zator złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.57.2018, dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U ϕ 200x5,9 mm długości L=48,90 m - z uszczelką SN8. – działki nr  41, 40/2 – obręb Nr 0006, jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator-miasto.

Informuję, że w dniu 11.10.2018 r. Starosta Oświęcimski wydał decyzję o umorzeniu na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, tj. Gminy Zator, jako bezprzedmiotowego, postępowania administracyjnego z zakresu ustawy Prawo budowlane w zgłoszenia doryczacego: rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U ϕ 200x5,9 mm długości L=48,90 m - z uszczelką SN8. – działki nr  41, 40/2 – obręb Nr 0006, jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator-miasto.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe