DPS Bobrek: Rozebranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia w DPS w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Rozebranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia w DPS w Bobrku". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

W dniu 9 października 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Rozebranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia w DPS w Bobrku" i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu