Uchwała Nr 157/177/2011 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4.

Uchwała Nr 157/177/2011 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu.

Zmiany dokumentu