Uchwała Nr LI/455/2018 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr LI/455/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe