Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

W załaczeniu umieszczono uchwałę Skadu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XIII/422/15/18 z dnia 20 września 2018 r.  sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe