Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2018 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2018 r. proszę szukać na stronie BIP w zakładce MENU PODMIOTU - Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu/Kadencja w latach 2014-2018/rok 2018 jako:

- Uchwała nr 156/850/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.

link: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7047

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe