Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 6 wrzesnia 2018 r.  Inwestor Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział  w Bielsku - Białej, ul. Batorego 17A złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie  istniejącego słupa elektroenergetycznego linii napowietrznej na działce nr 293 położonej w Grodzisku, jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0002 Grodzisko.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe