DPS Bobrek: Wykonanie klimatyzacji w świetlicach Oddziału I oraz Oddziału III Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Wykonanie klimatyzacji w świetlicach Oddziału I oraz Oddziału III Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

W dniu 13 września 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Wykonanie klimatyzacji w świetlicach Oddziału I oraz Oddziału III Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu