Sławomir Pomietlak

W dniu 24.08.2018 r. Pan Sławomir Pomietlak, działajacy przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Baluś złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie dotyczące cyt. "rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zmiany konstrukcji dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, budowa instalacji wewnętrznych (tj. wod. -kan., c.o., gaz, elektrycznych) wraz z infrastrukturą techniczną"  na działce nr 88/1 położonej w Zatorze przy ul. Kolejowa 20, jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator - miasto, obreb ew. Nr 0002.

Informuję, że w dniu 07.09.2018 r. Starosta Oświęcimski wydał decyzję o umorzeniu na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, tj. Pana Sławomira Pomietlak, działajacego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Baluś, jako bezprzedmiotowego, postępowania administracyjnego z zakresu ustawy Prawo budowlane w zgłoszenia doryczacego: rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zmiany konstrukcji dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, budowa instalacji wewnętrznych (tj. wod. -kan., c.o., gaz, elektrycznych) wraz z infrastrukturą techniczną"  na działce nr 88/1 położonej w Zatorze przy ul. Kolejowa 20, jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator - miasto, obreb ew. Nr 0002.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe