Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją zadania pn. "Zakup sprzętu informatycznego" Projektu nr RPMP.02.01.04.-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16 pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 9.05.2018 r.

Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Oświęcismkiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realziacją zadania pn. "Zakup sprzętu informatycznego" Projektu nr RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16 pn. E-usługi w informatyzacji przestrzennej Powiatu Oświęcismkiego zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 9.05.2018 r.  

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2018-08-24 09:30:15
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe