Maria i Jan Pawlusiak

W dniu 20.08.2018 r.  Państwo Maria i Jan Pawlusiak, działajacy przez pełnomocnika Pana Jerzego Drewniak złożyli do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie  o symbolu WAB.6743.1.50.2018 dotyczące przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w przeszczach przy ul. M.Reja 8, działki o nr ew. 125/2, 4296/2, 3283/6, 4293/1, jednostka ewidencyjna 121302_4 Brzeszcze - miasto, obreb ewidencyjny Nr 0001 Brzeszcze.

W dniu 12.09.2018 r. tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, wydał zaświadczenie o symbolu: WAB.6743.1.50.2018  o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia: Państwa Marii i Jana Pawlusiak, działajacych przez pełnomocnika Pana Jerzego Drewniak - z dnia 20.08.2018 r. (data prezentaty w tutejszym organie) uzupełnionego w dniu 11.09.2018 r.  zgodnie z postanowieniem z dnia 31.08.2018 r., znak: WAB.6743.1.50.2018 r., dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w przeszczach przy ul. M.Reja 8, działki o nr ew. 125/2, 4296/2, 3283/6, 4293/1, 481/7 jednostka ewidencyjna 121302_4 Brzeszcze - miasto, obreb ewidencyjny Nr 0001 Brzeszcze.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe