Gmina Osiek

W dniu 09.08.2018 r. Gmina Osiek złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji  zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.44.2018 dotyczące budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Ogrodowej, Sadowej i Głównej w Osieku na działkach nr 4175/1, 2473/13, 3935/1, 2465/1, 2702/14, 702/15, 4068, 2684/4, 4070, 2687/2, 2690/1, 2689/2, 4791, 2722/12, 2722/17,2722/18, 2784/4, 2784/13, 2824/11, 2824/15, 2825/2, 2825/4, 2784/10, jednostka ewidencyjna 121305_2 Osiek, obręb ewidencyjny Nr 0001 Osiek.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe