Gmina Osiek

W dniu 09.08.2018 r.  Gmina Osiek złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie  o symbolu WAB.6743.1.43.2018 dotyczące budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż luicy Lanckorona w Osieku na działkach nr 3169/7, 4100, 3171/7, 3171/6, 3170/1, 3167/9, 3167/8, 3168/18,3168/20, 3168/17, 3168/14, 3168/8, 3168/12, 3168/13, 3172/5, 3168/19, 3168/21, jednostka ewidencyjna 121305_2 Osiek, obreb ewidencyjny Nr 0001 Osiek.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe