Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa - ZTPO

Protokół z rozprawy administracyjnej, która odbyła się w dniu 29.05.2018r. o godzinie 17.30 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim, w Auli św. Wawrzyńca, wyznaczonej przez Starostę Oświęcimskiego, zorganizowanej w toku, przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 21.05.2015 r. złożony przez Pana Czesława Dąbrowskiego pełnomocnika firmy: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

Treść dokumentu w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu