Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu 25.06.2018r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 2/18/K, znak sprawy: WAB.6747.1.2018.K   orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni” z wniosku z dnia 29.03.2018r. uzupełnionego w dniu 27.04.2018r. złożonego przez Pana Andrzeja Kasprzyka, przedstawiciela firmy  PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. sp. komandytowa 35-307 Rzeszów ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4 działającego w imieniu i na rzecz inwestora zadania tj. Burmistrza Gminy Kęty 32-650 Kęty, Rynek 7.


Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Kęty na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
1) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji - granice pasa drogowego drogi gminnej i powiatowej (przed nawiasem podano numer działki na której dokonano podziału, w nawiasie podano czcionką pogrubioną numer działki po podziale wchodzący pod inwestycję, po przecinku podano numer działki pozostający przy właścicielu. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki przejmowane w całości.), 
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 2002/1(2002/16,2002/17);   2002/12(2002/13,2002/14,2002/15);   2300(2300/1,2300/2,2300/3); 2298(2298/1,2298/2);   2003/3(2003/9,2003/10,2003/11);   2003/4(2003/6,2003/7,2003/8); 2003/5(2003/14,2003/15);   2003/1(2003/12,2003/13);  2001(2001/1,2001/2,2001/3),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0007 Kęty Stare Miasto: 4434(4434/1,4434/2,4434/3);  4435(4435/1,4435/2);   4498(4498/1,4498/2);   4363(4363/1,4363/2);   4361(4361/1,4361/2,4361/3);  4360(4360/1,4360/2);  4359(4359/1,4359/2);  4351/2(4351/3,4351/4); 4352/2(4352/3,4352/4);  4353/2(4353/3,4353/4);  4354/2(4354/3,4354/4);  4355/2(4355/5, 4355/6); 4321(4321/1,4321/2);  4355/1(4355/3, 4355/4);  4354/1;  4353/1;  4352/1;  4351/1;  4320/2; 4349(4349/1,4349/2,4349/3);  4326/2(4326/3,4326/4);  4348/1(4348/5,4348/6); 4348/2(4348/3,4348/4);   4023/2(4023/3,4023/4);  4023/1;  4022/2(4022/3,4022/4);  4022/1;  4000/1;  4001/1;  4000/2(4000/3,4000/4);  4001/2(4001/3,4001/4);  4002(4002/1,4002/2). 
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0006 Kęty Północ: 7003/2(7003/5,7003/6);   7003/1(7003/3,7003/4);   7000/4(7000/6,7000/7); 7002(7002/1,7002/2,7002/3,7002/4);  7001/1(7001/6,7001/7);  7001/3;  6869/22(6869/23,6869/24); 6997(6997/1,6997/2);  6872/44(6872/45,6872/46);   6926(6926/1,6926/2,6926/3); 6863(6863/1,6863/2);  7047/1;  7047/2;  7047/9(7047/10,7047/11);   7010(7010/1,7010/2); 6861(6861/1,6861/2); 6862(6862/1,6862/2); 6859(6859/1,6859/2,6859/3); 6865(6865/1,6865/2); 6794(6794/1,6794/2);  6793/5(6793/6,6793/7,6793/8);  6789/2(6789/3,6789/4);  6790; 6791/1(6791/3,6791/4);  6791/2;  6787(6787/1,6787/2,6787/3);  6786/2(6786/3,6786/4,6786/5); 6783(6783/1,6783/2; 6783/3);  6782(6782/1,6782/2,6782/3);  6779/2(6779/3,6779/4,6779/5); 6778(6778/1,6778/2; 6778/3),  6774(6774/1,6774/2,6774/3);  6734(6734/1,6734/2); 6771(6771/1,6771/2);  6769(6769/1,6769/2);  6738;  6768(6768/1,6768/2);  6739(6739/1,6739/2); 6748(6748/1,6748/2);  6749/1(6749/3,6749/4);  6749/2(6749/5,6749/6);  6767(6767/1,6767/2); 6766(6766/1,6766/2);  6752(6752/1,6752/2,6752/3);  6753/2(6753/6,6753/7,6753/8); 6753/1(6753/3,6753/4,6753/5);  6756(6756/1,6756/2,6756/3);  6757/1(6757/3,6757/4); 6481(6481/1,6481/2,6481/3);  6482(6482/1,6482/2);  6483(6483/1,6483/2); 6484(6484/1,6484/2,6484/3);  6487(6487/1,6487/2);  6437(6437/1,6437/2,6437/3,6437/4); 6488(6488/1,6488/2);  6533(6533/1,6533/2);  6531(6531/1,6531/2);  6530(6530/1,6530/2); 6529(6529/1,6529/2);  6528(6528/1,6528/2);  6489/1;  6489/2(6489/3,6489/4);  6490/1; 6519(6519/1,6519/2);  6491/1;  6492/1;  6493/1;  6493/2(6493/3,6493/4);  6494(6494/1,6494/2); 6497(6497/1,6497/2,6497/3,6497/4);  6498(6498/1,6498/2,6498/3,6498/4);  6499; 6508(6508/1,6508/2);  6509(6509/1,6509/2);  6518(6518/1,6518/2);  6502(6502/1,6502/2); 6500(6500/1,6500/2,6500/3);  6436(6436/1,6436/2);  6421(6421/1,6421/2);  6422(6422/1,6422/2); 6319(6319/1,6319/2);  6418(6418/1,6418/2);  6419(6419/1,6419/2); 6420(6420/1,6420/2,6420/3,6420/4);  6541(6541/1,6541/2);  6098(6098/1,6098/2,6098/3); 6412/2(6412/3,6412/4);  6540(6540/1,6540/2);  6542(6542/1,6542/2);  6539;  6538(6538/1,6538/2); 6501(6501/1,6501/2);  6543/2(6543/4,6543/5);  6327(6327/1,6327/2,6327/3); 6328(6328/1,6328/2,6328/3);  6329(6329/1,6329/2,6329/3);  6403/4(6403/8,6403/9);  6403/5; 6405/6(6405/17,6405/18);  6403/1(6403/6,6403/7);  6336(6336/1,6336/2,6336/3); 6345(6345/1,6345/2,6345/3);  6402(6402/1,6402/2);  6347/22(6347/43,6347/44); 6347/9(6347/48,6347/49);  6405/1(6405/15,6405/16);  6347/21;  6347/24;  6347/30;  6347/32; 6347/33(6347/45,6347/46,6347/47).
2) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (działki poza linią projektowanego pasa drogowego objęte obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, w nawiasie podano czcionką pogrubioną numer działki po podziale pozostający przy właścicielu której dotyczy ograniczenie. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki nie dzielone, których dotyczy ograniczenie),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 2003/3(2003/9,2003/10,2003/11); 2002/12(2002/13,2002/14,2002/15). 
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0006 Kęty Północ: 6347/29; 6347/31,
3) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy/przebudowy zjazdów (działki poza linią projektowanego pasa drogowego objęte obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, w nawiasie podano czcionką pogrubioną numer działki po podziale pozostający przy właścicielu której dotyczy ograniczenie. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki nie dzielone, których dotyczy ograniczenie),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 2002/12(2002/13,2002/14,2002/15);  2003/4(2003/6,2003/7,2003/8); 2004; 2285/12,
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0006 Kęty Północ: 6926(6926/1,6926/2,6926/3);   6862(6862/1,6862/2);   6540(6540/1,6540/2); 7002(7002/1,7002/2,7002/3,7002/4);    6403/4(6403/8,6403/9);   6347/26.
4) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu  (działki poza linią projektowanego pasa drogowego objęte obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy sieci infrastruktury technicznej, w nawiasie czcionką pogrubioną podano numer działki po podziale pozostający przy właścicielu której dotyczy ograniczenie. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki nie dzielone, których dotyczy ograniczenie),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 2002/12(2002/13,2002/14,2002/15); 2003/4(2003/6,2003/7,2003/8); 2003/3(2003/9,2003/10,2003/11),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0007 Kęty Stare Miasto: 4434(4434/1,4434/2,4434/3);   4435(4435/1,4435/2);   4361(4361/1,4361/2,4361/3); 4360(4360/1,4360/2);   4359(4359/1,4359/2);   4349(4349/1,4349/2,4349/3).
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0006 Kęty Północ: 6403/1(6403/6,6403/7);   6347/9(6347/48,6347/49);   6336(6336/1,6336/2,6336/3); 6405/1(6405/15,6405/16);  6410;   6412/2(6412/3,6412/4);  6543/1;  6098(6098/1,6098/2,6098/3); 6541(6541/1,6541/2);  6420(6420/1,6420/2,6420/3,6420/4);  6421(6421/1,6421/2); 6436(6436/1,6436/2);  6497(6497/1,6497/2,6497/3,6497/4);   6861(6861/1,6861/2); 7002(7002/1,7002/2,7002/3,7002/4);  6982;  6983;  6997(6997/1,6997/2);  6996;  7000/5; 7000/4(7000/6,7000/7);  6404,

5) na działkach w terenach kolejowych i wód - objęte linią terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i urządzeń wodnych (działki poza linią projektowanego pasa drogowego objęte linią terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i urządzeń wodnych, w nawiasie czcionką pogrubioną podano numer działki po podziale pozostający przy właścicielu której dotyczy ograniczenie. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki nie dzielone, których dotyczy ograniczenie),jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 2001(2001/1,2001/2,2001/3); 2000/10,

oraz w wyznaczonym terenie, dla którego nakłada się obowiązek rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego, zlokalizowanego częściowo poza linią projektowanego pasa drogowego, nieprzewidzianego do dalszego użytkowania, (działki poza linią projektowanego pasa drogowego objęte obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy sieci infrastruktury technicznej, w nawiasie czcionką pogrubioną podano numer działki po podziale pozostający przy właścicielu której dotyczy ograniczenie),jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 2003/3(2003/9,2003/10,2003/11).  

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Kęty i Powiatu Oświęcimskiego, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy innych dróg publicznych, budowy/ przebudowy zjazdów, budowy/ przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowę obiektów budowlanych i urządzeń wodnych w terenach kolejowych i wód, rozbiórki obiektu budowlanego, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zamiejscowym Referacie Wydziału Architektury i Budownictwa w Kętach, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się  o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Urzędu Gminy Kęty oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz Urzędu Gminy Kęty.   

WAB.6747.1.2018.K z dnia 25.06.2018r.

Zmiany dokumentu

  • 2018-06-27 12:32:27
    Utworzenie dokumentu