Krakowskie zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna

W dniu 18.06.2018 r. Inwestor Krakowski Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna, 30--363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 złożył  do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie  o symbolu WAB.6743.1.30.2018 dotyczące  budowy linii napowietrznej nN w Stawach Monowskich, lokalizacja inwestycji: działki nr 1728,1727,1720,1741,1504,1646  położone w Stawach Monowskich, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0012.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe