Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu

Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Oświęcismkiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2018-06-19 13:26:22
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe