Gmina Zator

W dniu 04.06.2018 r.  Inwestor Gmina Zator złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.29.2018, dotyczące budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego typu ASXSn 2x25mm2 długości 22 m na działkach nr 312/4, 313/9  i 569/46 położonych w Laskowej oraz  na działce nr 292/16 położonej w Trzebieńczycach.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe