Informacja (art. 39 ust. 6a ustawy o drogach publicznych) została zamieszczona dodatkowo - Znak sprawy: IG.7011.3.2018.RZ

Łukasz Galski 2018-06-06 drukuj

Miejsce docelowe zamieszczonej informacji, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy o drogach publicznych oraz porozumienia w sprawie przekazania Burmistrzowi Kęt zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K:

https://bip.malopolska.pl/ugkety,a,1457467,burmistrz-gminy-kety-informuje-o-zamiarze-realizacji-inwestycji-pn-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-184.html

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe