DPS Bobrek: Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach VII-XII 2018 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach VII-XII 2018 r.". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

 

W dniu 8 czerwca 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach VII-XII 2018 r."  i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączeniu.

Załączniki

Zmiany dokumentu