Uchwała Nr 98/792/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogiocznej w Oświęcimiu. 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4.

Uchwała Nr 98/792/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Bema 4. 

Załączniki

Zmiany dokumentu