Uchwała Nr 97/791/2018 Zarząd Powiatu w Oświecimiu z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.

Uchwała Nr 97/791/2018 Zarządu Powiatu w Oświecimiu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.

Załączniki

Zmiany dokumentu