SGG.7228-5-82/09 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

W załączeniu ogłoszenie Starosty Oświęcimskiego o zamiarze wszcęcia postępowania z dnia 23.05.2018r. znak: SGG.7228-5-82/09

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe