Uchwała Nr 91/785/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, 32-615 Grojec, Aleja Ogrodowa 1.

Uchwała Nr 91/785/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 maja 2018 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, 32-615 Grojec, Aleja Ogrodowa 1.

Załączniki

Zmiany dokumentu