Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496), art. 61 § 4 art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni” z wniosku z dnia 29.03.2018r. uzupełnionego w dniu 27.04.2018r. złożonego przez Pana Andrzeja Kasprzyka, przedstawiciela firmy  PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. sp. komandytowa 35-307 Rzeszów ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4 działającego w imieniu i na rzecz inwestora zadania tj. Burmistrza Gminy Kęty 32-650 Kęty, Rynek 7.

Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Kęty na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji - granice pasa drogowego drogi gminnej i powiatowej (przed nawiasem podano numer działki na której dokonano podziału, w nawiasie podano czcionką pogrubioną numer działki po podziale wchodzący pod inwestycję, po przecinku podano numer działki pozostający przy właścicielu. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki przejmowane w całości.), 
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 
2002/1(2002/16,2002/17); 2002/12(2002/13,2002/14,2002/15); 2300(2300/1,2300/2,2300/3); 2298(2298/1,2298/2);   2003/3(2003/9,2003/10,2003/11);   2003/4(2003/6,2003/7,2003/8); 2003/5(2003/14,2003/15);   2003/1(2003/12,2003/13);  2001(2001/1,2001/2,2001/3),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0007 Kęty Stare Miasto: 
4434(4434/1,4434/2,4434/3);  4435(4435/1,4435/2);   4498(4498/1,4498/2);   4363(4363/1,4363/2);   4361(4361/1,4361/2,4361/3);  4360(4360/1,4360/2);  4359(4359/1,4359/2);  4351/2(4351/3,4351/4); 4352/2(4352/3,4352/4);  4353/2(4353/3,4353/4);  4354/2(4354/3,4354/4);  4355/2(4355/5, 4355/6); 4321(4321/1,4321/2);  4355/1(4355/3, 4355/4);  4354/1;  4353/1;  4352/1;  4351/1;  4320/2; 4349(4349/1,4349/2,4349/3);  4326/2(4326/3,4326/4);  4348/1(4348/5,4348/6); 4348/2(4348/3,4348/4);   4023/2(4023/3,4023/4);  4023/1;  4022/2(4022/3,4022/4);  4022/1;  4000/1;  4001/1;  4000/2(4000/3,4000/4);  4001/2(4001/3,4001/4);  4002(4002/1,4002/2). 
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0006 Kęty Północ: 
7003/2(7003/5,7003/6);   7003/1(7003/3,7003/4);   7000/4(7000/6,7000/7); 7002(7002/1,7002/2,7002/3,7002/4);  7001/1(7001/6,7001/7);  7001/3;  6869/22(6869/23,6869/24); 6997(6997/1,6997/2);  6872/44(6872/45,6872/46);   6926(6926/1,6926/2,6926/3); 6863(6863/1,6863/2);  7047/1;  7047/2;  7047/9(7047/10,7047/11);   7010(7010/1,7010/2); 6861(6861/1,6861/2); 6862(6862/1,6862/2); 6859(6859/1,6859/2,6859/3); 6865(6865/1,6865/2); 6794(6794/1,6794/2);  6793/5(6793/6,6793/7,6793/8);  6789/2(6789/3,6789/4);  6790; 6791/1(6791/3,6791/4);  6791/2;  6787(6787/1,6787/2,6787/3);  6786/2(6786/3,6786/4,6786/5); 6783(6783/1,6783/2; 6783/3);  6782(6782/1,6782/2,6782/3);  6779/2(6779/3,6779/4,6779/5); 6778(6778/1,6778/2; 6778/3),  6774(6774/1,6774/2,6774/3);  6734(6734/1,6734/2); 6771(6771/1,6771/2);  6769(6769/1,6769/2);  6738;  6768(6768/1,6768/2);  6739(6739/1,6739/2); 6748(6748/1,6748/2);  6749/1(6749/3,6749/4);  6749/2(6749/5,6749/6);  6767(6767/1,6767/2); 6766(6766/1,6766/2);  6752(6752/1,6752/2,6752/3);  6753/2(6753/6,6753/7,6753/8); 6753/1(6753/3,6753/4,6753/5);  6756(6756/1,6756/2,6756/3);  6757/1(6757/3,6757/4); 6481(6481/1,6481/2,6481/3);  6482(6482/1,6482/2);  6483(6483/1,6483/2); 6484(6484/1,6484/2,6484/3);  6487(6487/1,6487/2);  6437(6437/1,6437/2,6437/3,6437/4); 6488(6488/1,6488/2);  6533(6533/1,6533/2);  6531(6531/1,6531/2);  6530(6530/1,6530/2); 6529(6529/1,6529/2);  6528(6528/1,6528/2);  6489/1;  6489/2(6489/3,6489/4);  6490/1; 6519(6519/1,6519/2);  6491/1;  6492/1;  6493/1;  6493/2(6493/3,6493/4);  6494(6494/1,6494/2); 6497(6497/1,6497/2,6497/3,6497/4);  6498(6498/1,6498/2,6498/3,6498/4);  6499; 6508(6508/1,6508/2);  6509(6509/1,6509/2);  6518(6518/1,6518/2);  6502(6502/1,6502/2); 6500(6500/1,6500/2,6500/3);  6436(6436/1,6436/2);  6421(6421/1,6421/2);  6422(6422/1,6422/2); 6319(6319/1,6319/2);  6418(6418/1,6418/2);  6419(6419/1,6419/2); 6420(6420/1,6420/2,6420/3,6420/4);  6541(6541/1,6541/2);  6098(6098/1,6098/2,6098/3); 6412/2(6412/3,6412/4);  6540(6540/1,6540/2);  6542(6542/1,6542/2);  6539;  6538(6538/1,6538/2); 6501(6501/1,6501/2);  6543/2(6543/4,6543/5);  6327(6327/1,6327/2,6327/3); 6328(6328/1,6328/2,6328/3);  6329(6329/1,6329/2,6329/3);  6403/4(6403/8,6403/9);  6403/5; 6405/6(6405/17,6405/18);  6403/1(6403/6,6403/7);  6336(6336/1,6336/2,6336/3); 6345(6345/1,6345/2,6345/3);  6402(6402/1,6402/2);  6347/22(6347/43,6347/44); 6347/9(6347/48,6347/49);  6405/1(6405/15,6405/16);  6347/21;  6347/24;  6347/30;  6347/32; 6347/33(6347/45,6347/46,6347/47),

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (działki poza linią projektowanego pasa drogowego objęte obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, w nawiasie podano czcionką pogrubioną numer działki po podziale pozostający przy właścicielu której dotyczy ograniczenie. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki nie dzielone, których dotyczy ograniczenie),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 
2003/3(2003/9,2003/10,2003/11); 2002/12(2002/13,2002/14,2002/15). 
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0006 Kęty Północ: 
6347/29; 6347/31,

c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy/przebudowy zjazdów (działki poza linią projektowanego pasa drogowego objęte obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, w nawiasie podano czcionką pogrubioną numer działki po podziale pozostający przy właścicielu której dotyczy ograniczenie. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki nie dzielone, których dotyczy ograniczenie),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 

2002/12(2002/13,2002/14,2002/15);  2003/4(2003/6,2003/7,2003/8); 2004; 2285/12,jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0006 Kęty Północ: 6926(6926/1,6926/2,6926/3);   6862(6862/1,6862/2);   6540(6540/1,6540/2); 7002(7002/1,7002/2,7002/3,7002/4);    6403/4(6403/8,6403/9);   6347/26.

d) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu  (działki poza linią projektowanego pasa drogowego objęte obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy sieci infrastruktury technicznej, w nawiasie czcionką pogrubioną podano numer działki po podziale pozostający przy właścicielu której dotyczy ograniczenie. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki nie dzielone, których dotyczy ograniczenie),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 
2002/12(2002/13,2002/14,2002/15); 2003/4(2003/6,2003/7,2003/8); 2003/3(2003/9,2003/10,2003/11),
jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0007 Kęty Stare Miasto: 4434(4434/1,4434/2,4434/3);   4435(4435/1,4435/2);   4361(4361/1,4361/2,4361/3); 4360(4360/1,4360/2);   4359(4359/1,4359/2);   4349(4349/1,4349/2,4349/3).jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0006 Kęty Północ: 6403/1(6403/6,6403/7);   6347/9(6347/48,6347/49);   6336(6336/1,6336/2,6336/3); 6405/1(6405/15,6405/16);  6410;   6412/2(6412/3,6412/4);  6543/1;  6098(6098/1,6098/2,6098/3); 6541(6541/1,6541/2);  6420(6420/1,6420/2,6420/3,6420/4);  6421(6421/1,6421/2); 6436(6436/1,6436/2);  6497(6497/1,6497/2,6497/3,6497/4);   6861(6861/1,6861/2); 7002(7002/1,7002/2,7002/3,7002/4);  6982;  6983;  6997(6997/1,6997/2);  6996;  7000/5; 7000/4(7000/6,7000/7);  6404,

e) na działkach w terenach kolejowych i wód - objęte linią terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i urządzeń wodnych (działki poza linią projektowanego pasa drogowego objęte linią terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i urządzeń wodnych, w nawiasie czcionką pogrubioną podano numer działki po podziale pozostający przy właścicielu której dotyczy ograniczenie. Czcionką pogrubioną poza nawiasem podano działki nie dzielone, których dotyczy ograniczenie),

jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0004 Kęty Nowe Miasto: 

2001(2001/1,2001/2,2001/3); 2000/10.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Zamiejscowym Referacie Wydziału Architektury  i Budownictwa w Kętach, przy ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 3 lub 4  (parter) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. 

Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zmiany dokumentu

  • 2018-05-09 11:12:25
    Utworzenie dokumentu