SZP.272.5.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze

Ewa Adamowicz 2018-06-12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

Uwaga !

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

termin składania ofert - 18 maja 2018 r. godzina 11:00

otwarcie ofert - 18 maja 2018 r. godzina 11:30