Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 r.

W załączeniu umieszczono uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XIII/423/14/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2017 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe