Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2017 r. stanowi załącznik do Uchwały Nr 61/755/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 r.  - patrz:

MENU PODMIOTU - Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu\kadencja w latach 2014-2018/rok 2018

link: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/6576

 

oraz Dziennik Urzędowy Województwa Małopolsiego: Dz.URZ.WOJ.2018.3169   ogł. 17.04.2018

link: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2018/3169/akt.pdf

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe