Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimksiego wg stanu na dzień 31.12.2017 r. stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62/756/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu n dzień 31.12.2017 r.  - patrz:

MENU PODMIOTU - Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu\kadencja w latach 2014-2018/rok 2018

 

link: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/6597

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe