Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie Państwowemu Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych w związku z przedsięwzięciem pn.: "Budowa zjazdu z ul. Kombatantów oraz przejazdów usytuowanych na odcinku BI oraz w sąsiedztwie byłego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wraz z budową, przebudową i remontem obiektów i urządzeń towarzyszących."

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach informuje, iż  na wniosek Pana Marcina Gębskiego działającego z upoważnienia Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych w związku z przedsięwzięciem pn.:  "Budowa zjazdu z ul. Kombatantów oraz przejazdów usytuowanych na odcinku BI oraz w sąsiedztwie byłego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wraz z budową, przebudową i remontem obiektów i urządzeń towarzyszących."

Treść ogłoszenia w załączeniu.

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe