Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza nabór lekarza o specjalności: NEUROLOG na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe