Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie Państwowemu Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odcinka BI dawnego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu do potoku Pławianka poprzez istniejący wylot zbiorczego rowu odwadniającego.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach informuje, iż z dniem 23 lutego 2018 r. na wniosek Pana Marcina Gębskiego działającego z upoważnienia Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z odcinka BI dawnego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu do potoku Pławianka poprzez istniejący wylot zbiorczego rowu odwadniającego.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe