SZP.272.2.2018 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2018 - 2019 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!!

Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

 

UWAGA!!

Zmiana terminu:

- składania ofert na 19.02.2018 godz. 11:00

- otwarcia ofert na 19.02.2018 godz. 11:30

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe