DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

W dniu 17 grudnia 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Dostawę środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"  i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączeniu.

 

W związku z wprowadzoną przez producenta zmianą dot. produktu ujętego w niniejszym zapytaniu ofertowym, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku udziela w załączeniu wyjaśnienia.

 

W związku ze złożonym pytaniem dot. niniejszego zapytania ofertowego, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku udziela w załączeniu odpowiedzi.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do składania ofert na "Dostawę środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu