Uchwała Nr 264/690/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu – Pani Marii Wilgus.

Uchwała Nr 264/690/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu – Pani Marii Wilgus.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe