Uchwała Nr XXXIX/380/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/175/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXXIX/380/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/175/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego”.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe