Uchwała Nr XXXIX/378/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu.

Tomasz Karcz 2017-12-21 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXXIX/378/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe