Uchwała Nr 250/676/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 250/676/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe