DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2018 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2018 r." i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączeniu.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku  w 2018 r.". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu