DPS Bobrek: Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

W dniu 14 grudnia 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączeniu.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku ". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu