Uchwała Nr XXXVIII/362/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia Oświęcimskiemu Centrum Laryngologicznemu Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXXVIII/362/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia Oświęcimskiemu Centrum Laryngologicznemu Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe