SGG.6846.2.4.2015 Decyzja

Beata Wziątek 2019-08-08 drukuj

W załączeniu decyzja Starosty Oświęcimskiego znak: SGG.6846.2.4.2015 z dnia 9 listopada 2017r.  o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonejw obrębie Bobrek, jednostka ewidencyjna Chełmek – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 595/10 o pow. 0,0130 ha i 595/11 o pow. 0,0028 ha.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe