SGG.6846.2.3.2014 Decyzja

Beata Wziątek 2019-08-08 drukuj

W załączeniu decyzja Starosty Oświęcimskiego znak: SGG.6846.2.3.2014 z dnia 16  listopada 2017r. dotycząca uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Bobrek, jednostka ewidencyjna Chełmek – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 26/4 o pow. 0,0137 ha.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe