Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora - dyżurnego w Biurze Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 32-602 Oświęcim, ul. Zatorska 2- rozstrzygnięty

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko podinspektora - dyżurnego w Biurze Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - Powiatowe Centrum Zarądzania Kryzysowego, 32-602 Oświęcim, ul. Zatorska 2 - rozstrzygnięty

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe