DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że w dniu 27.10.2017 r. zostały wybrane najkorzystniejsze oferty na realizację zadania "Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Protokoły z postępowania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu