DPS Bobrek: Przebudowa i budowa instalacji pozabudynkowych dla inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej o obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap I" przy ul. Księżnej Ogińskiej 2 w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Przebudowa i budowa instalacji pozabudynkowych dla inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej o obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap I" przy ul. Księżnej Ogińskiej 2 w Bobrku. Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją techniczną w załącznikach.

W związku z niezłożeniem żadnej oferty w postępowaniu w wymaganym terminie, postępowanie zostało unieważnione. Informacja o unieważnieniu w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu