SZP.272.25.2017 - Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"

Postępowanie o udzielenie zamówiena publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!!!

Modyfikacja załącznika nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe