Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r.

W załaczeniu umieszczono uchwałę Skadu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XV/422/07/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.  sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe